سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عباس آزادی مقدم آرانی – مربی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرانشرق وزارت راه و ترابری، دف
سیدمهدی فراهانی – مربی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان شرکت واگن پارس، واحد برن
سعید ایزدیان – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی وزارت راه و ترابری

چکیده:

یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه در اجرای موفقیت آمیز طرحها و پروژه های اقتصادی و ملی که منجر به اتلاف بسیاری منابع مالی و انسانی می شود، عدم بهره گیری مدیران ارشد سازمانها و شرکتهای فعال در این کشورها از تکنیک های مدیریت پروژه و تاثیر سازماندهی منسجم و علمی در پروژه هاست . در کشور ما تجارب گذشته سازمانها در اجرای پروژه ها بواسطه دوران کم توجهی به قدرت سازماندهی و مدیریت پروژه ها از این ناحیه دچار صدمات غیرقابل جبرانی شده است . مدیریت پروژه، امروزه به عنوان یک علم و دانش درآمده است و استانداردهایی برای آن تدوین شده است و استانداردهایی برای آن به منظور اطمینان از وجود روشهای اجرائی موردنظر این استانداردها و شناسائی عناصر مربوط به استاندارد تدوین شده است که علاوه بر مسائل هزینه و زمان به دیگر مسائل مدیریت پروژه مثلتدارکات، محدوده و ریسک می پردازد . در این مقاله ساختار واجزاء کلی سه استاندارد مدیریت پروژه APMو PRINCE2، PMBOKتشریح گردیده و سپس این سه استاندارد از دیدگاه طول عمر پروژه و فرآیندهای اصلی، مدیریت سطوح و مسئولیتها ،نقشهای ویژه در مدیریت پروژه، برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل ها بررسی و مقایسه شدند و نقاط قوت و ضعف هر کدام و همچنین جایگاههای استفاده هر کدام از آنها در سازمانها مشخص گردید .