سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام منتصرکوهساری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود خوش لهجه معتمد – دانشگاه پلی تکنیک لندن

چکیده:

حدود ۶۰ سال است که از بوجود آمدن اولین استانداردها برای محاسبات اتصال کوتاه می گذرد . از آن تاریخ تا به امروز استانداردهای مختلف برای محاسبات اتصال کوتاه تغییرات زیادی داشته اند و همگی دارای فرضیات ساده کننده ای هستند که بر مبنای فاکتورهای تجربی، که ب ستگی به ول تاژ باس بار، X/R شبکه از دید باس بار، نزدیکی باس بار به مراکز تولید و غیره دارد، استوار شده اند . با پیشرفتهای اخیر در کامپیوتر این امکان بوجود آمده است که مقادیر اتصال کوتاه را بصورت دینامیک و بطور واقعی بدست آورده و از فرضیات ساده کننده پرهیز نمود . در این مقاله اخ تلاف ب ین اتصال کوتاه استاتیک ( که مبنای کاری استانداردها بر این روش استوار می باشد ) و اتصال کوتاه دینامیک مقایسه می گردند . محاسبات بر روی شبکه برق رسانی یک مجتمع پتروشیمی صورت گرفته است .س