سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا قره چاهی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، ساخت و تولید عضو هیئت علمی گروه مکانیک

چکیده:

روش اسپینینگ و کشش عمیق از روشهای مهم برای تولید قطعات می باشد استفاده از ترکیب روشهای کشش عمیق و اسپینینگ امکان ساخت قطعات متنوع تر و اقتصادی تر را فراهم می کند. در بعضی قطعات می توان شکل اولیه را به کمک کشش عمیق ایجاد نموده و سپس در مرحله بعد و برای رسیدن به قطعه نهایی از اسپینینگ استفاده نمود. از انجا که شباهت زیادی بین قطعات قابل تولید توسط فرایند اسپینینگ و کشش عمیق وجود دارد دراین مقاله به مقایسه اقتصادی بین این دو فرایند پرداخته می شود و با استفاده از نتایج حاصلهراهکارهایی ارائه خواهد شد.