سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل شیرزاد سیبنی – کارشناسی ارشد مهندس انرژی و کارشناس فنی گروه توسعه نیروگاههای بادی
علی نوروزی – کارشناسی ارشد مهندس سیستم های انرژی وکارشناس فنی گروه توسعه نیروگاه
ارسطو صادقیان – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مدیر دفتر انرژی باد و امواج

چکیده:

رشد فزاینده مصرف انرژی متناسب با توسعه اقتصادی و روند افزایش جمعیت با توجه به محدودیت ذخایر سوخت های فسیلی از یک طرف و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف این گونه منابع انرژی از طرف دیگر تجدید نظر در مصرف انرژی و استفاده از سایر منابع انرژی را ضرو ری می سازد .در راستای بکار گیری از منابع انرژی تجدید پذیر، انرژی برق بادی بدلیل شرائط اقتصادی بهتر بیشتر مورد توجه واقع شده است . در این مقاله پس از بیان مقدمه ای از روند رو به رشد اقتصادی انرژی باد، مقایسه قیمت تمام شده برق تولیدی نیروگاههای گازی و حرارتی ب ا نیروگاههای برق بادی با استفاده از محاسبات اقتصاد مهندسی در بخش انرژی ارائه گردیده است. در پایان ارزیابی از نتایج محاسبات انجام شده عنوان شده است.