سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران شادمان – شرکت سبحان سرمایش پرشیا
مهرداد شادمان – شرکت سبحان سرمایش پرشیا

چکیده:

از آنجا که اقلیم آب و هوایی ایران عموماً گرم و خشک محسوب می شود لذا روزهای گرم و آفتابی در آن به نسبت زیاد می باشد . استفاده از سیستم های سرمایشی در اکثر مناطق مرسوم بوده و برحسب نوع کاربری واحدهای ساختمانی نیز از الگوهای مصرفی متنوعی برخوردار هستند . سیستم های سرمایشی به دو دسته جذبی و تراکمی تقسیم می گردند که به آن اشاره خواهد شد . زمان نسبتاً طولانی استفاده از سیس تم های سرمایشی پارامترهای بسیاری را از قبیل هزینه انرژی الکتریکی، آلودگی صوتی، تعمیر و نگهداری، خدمات و پشتیبانی مطرح می سازد که در این مقاله سعی شده است تا با مقایسه آماری و اقتصادی سیستم های سرمایشی نصب شده در چندین مکان از قبیل مجتمع های مسکونی، هتل ها، واحدهای صنعتی، بیمارس ـتان ها و …. در چندین شهر مختلف نتیجه جامع و کاملی در ای ـن زمینه تهیه و تن ـظیم گردد تا در انتخ ـاب این سیستم ها توسط متخصصین در آینده مفید واقع گردد .