سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران نصرت الهی – مجتمع تحقیقات فضایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حامد علیصادقی – مجتمع تحقیقات فضایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فاطمه سادات صالحی – مجتمع تحقیقات فضایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

روش های متعددی برای تعیین موقعیت ذرات در شبکه های بی سازمان در زمینه های مختلف علوم سیالات و غیرسیالات توسط محققان پیشنهاد شده است. این روش ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند؛ روش جستجوی همسایه به همسایه (Neighbor to Neighbor)، و روش ردیابی مسیر حرکت ذره (Ray Tracing). در این تحقیق هر دو روش مذکور با انجام اصلاحاتی برای تعیین موقعیت ملکول ها در روش شبیه سازی مونت کارلو به کار گرفته شده اند. برای این منظور، روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلوی ارائه شده توسط برد (Bird) برای شبیه سازی گاز رقیق با اعداد نادسن بالا با موفقیت به شبکه های بی سازمان توسعه داده شده و روش های رهگیری مزبور برای مثال های مختلف اعمال شده است. نتایج به لحاظ زمان محاسباتی، دقت و کیفیت حل، مشکلات و دشواری های اعمال آن در کد محاسباتی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد روش ردیابی مسیر حرکت ذرات به لحاظ محاسباتی، کیفیت حل و سادگی اعمال روش و نیز حداقل سازی تعداد ذرات و ملکول های گم شده در میدان، نسبت به روش جستجوی همسایه به همسایه از مزیت های به نسبت بالاتری برخوردار است.