سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ملایی امامزاده – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، مرکز تحقیقاتی فناوری اطلا
احمد حکیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، مرکز تحقیقاتی فناوری اطلا
حسین نظام آبادی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق، مرکز تحقیقاتی فناوری اطلا

چکیده:

در این تحقیق، مدلهای متفاوتی که اخیرا برای ترانزیستور SGMESFET (که قابلیت استفاده در طراحی مدارهای با سرعت بالا تا ۲۰GHZ را دارند)ارائه شده اند. به کمک الگوریتم وراثتی و دو روش عددی (سادک و رزنبرک) برای چند ترانزیستور پر کاربرد فرکانس بالا که مشخصه واقعی انها در دسترس بوده، بهینه سازی شده است. نتایج حاصل از اعمال الگوریتمهای ذکر شده روی مدلهای انتخابیبرای سه مشخصه واقعی در چند جدول ارائهگردیده است. با تحلیلاین نتایج به مقایسه روشهای بهینه ساز و مدلهای سیگنال بزرگ پرداخته می شود.