سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولائی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اینورترها می توانند از یک ولتاژDC ثابت یا متغیر، ولتاژهای ACتکفاز و سه فاز تولید نمایند. روشهای گوناگونی برای کنترل ولتاژ خروجی وجود دارد که هر کدام هارمونیکهایی را در ولتاژ خروجی پدید می آورند. روش مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری ۱ SVPWMدر کاهش هارمونیک های مرتبه پائین نسبت به انواع دیگر مدولاسیون از قبیل مدولاسیون پهنای پالس ذوزنقه ای، سینوسی ، سینوسی تعدیل شده ، پله ای ، گام به گام ، تزریق هارمونیک ، دلتا و جابجائی فاز موثرتر است . الگوهای کلیدزنی ادوات الکترونیک قدرت در مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در هر دوره تناوب کلیدزنی و هرسکتور فضائی می توانند نسبت به هم از مزایا و معایب ویژه ای برخودار باشند. این مقاله مقایسه ای را بین این الگوها به انجام رسانده است.همچنین مناسب ترین الگوی کلید زنی را از نقطه نظرتوابع ، هدفی مانند ضریب اعوجاج هارمونیکی ۲THD ضریب اعوجاج ۳، DFتلفات هدایتی ، تلفات کلیدزنی، و درصد مولفه های هارمونیکی نسبت به مولفه اصلی را معرفی می نماید. پیاده سازی بهینه ترین الگو کلید زنی جهت تغذیه یک بار سه فاز و مشاهده اثر تغییرات ولتاژ خازن و فرکانس کلید زنی از زمینه های تحقیقاتی دیگر این مقاله است.