سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طاهر ازدست – استادیار گروه مهندسی مکانیک، ساخت و تولید- دانشکده فنی – دانشگاه ارومی
هادی صداقت پیشه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، طراحی کاربردی- دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در فرایند قالبگیری تزریقی به دلیل وجود پدیده هایی مانند انقباض، تولید قطعه با ابعاد دقیق و مورد نظر کار مشکلی است. پدیده انقباض در فرآیندهایی قالبگیری تزریقی اجتناب ناپذیر بوده و عامل ایجاد عیوبی مانند اعوجاج نیز می باشد. به همین دلیل فرایند تزریق اگرچه ظاهراً فرایند ساده ای به نظر می رسد، اما در عمل دارای پیچیدگیهای خاصی می باشد. با عنایت به این امر بررسی دقیق انقباض ماده تزریقی و پیش بینی آن در مرحله طراحی بسیار حائز اهمیت می باشد. از طرفی ترموپلاستیکهای مورد استفاده در تولید قطعات پلاستیکی به دو گروه عمده بی شکل و نیمه کریستالی تقسیم می شوند که هر گروه با توجه به خاصیت ویسکوالاستیکی و رئولوژیکی مخصوص به خود، خواص انقباضی ویژه ای از خود نشان می دهند. در این مقاله با استفاده از تحلیل نرم افزاری فرایند تزریق، مقایسه ای عددی بین انقباض ترموپلاستیکهای بی شکل و نیمه کریستالی انجام پذیرفته است. به همین منظور ابتدا قطعه ای کاربردی،تولید شده به روش تزریق، به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. سپس پلی استایرن (PS) به نمایندگی از ترموپلاستیکهای بی شکل و پلی اتیلن (PE) به نمایندگی از خانواده ترموپلاستیکهای نیمهکریستالی به عنوان ماده تزریقی انتخاب شدند. در ادامه مقدار انقباض برای دو ماده بر حسب زمانهای سرد شدن مختلف به دست آمد. مقایسهنتایج بدست آمده از تحلیل نشان می دهد که انقباض مواد بی شکل کمتر از مواد نیمه کریستالی است.