سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مزدک رساپور – کارشناس سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران
همایون رضا مدنی شاهرودی – معاونت آموزش و پژوهش سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران
سید مسعود کمالی – کارشناس فنی کارخانجات تراکتورسازی ایران
سیاوش عباسی – کارشناس سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران

چکیده:

تولید کمپوست از مواد زائد دارای سابقه طولانی می باشد . از دیرباز روش های متفاوتی برای تولید کمپوست استفاده شده است . تولید کمپوست از جز آلی پسماند های شهری نیز یکی از روش های مناسب بازیافت مواد محسوب می شود که امروزه در اکثر کشورهای دنیا بخصوص کشورهایی که درصد مواد آلی پسماند در این کشورها بالاست، مورد توجه قرار گرفته است . کمپوست تولیدی از مواد زائد شهری به خاطر ترکیب اولیه مواد، نسبت به کمپوست تولیدی از سایر مواد نظیر مواد زائد کشاورزی و دامپروری دارای کیفیت پائین تری است لذا امروزه در اکثر کشورهای دنیا تحقیقات متعددی به منظور افزایش کیفیت محصول صورت می گیرد که از جمله این تحقیقات، بررسی سیستم های تولید کمپوست می باشد. در بررسی انجام گرفته سعی شده که اصول کاری انواع مختلف این سیستم ها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان سیستم تولیدی مناسب را با توجه به امکانات و محدودیت ها انتخاب کرد، لازم به ذکر است که سیستم های تولیدی معرفی شده در این بررسی شامل آن دسته از سیستم هایی است که در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد