سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا موسویان – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان
اطهر افلاکیان – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان
رویا عطایی – کاردان بهداشت محیط مرکز بهداشت استان
حسین صفاری – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان

چکیده:

آبیکی از ابتدائی ترین و اساسی ترین نیاز موجودات زنده روی زمین است و بدون آن ادامه زندگی غیرممکن است . در طول تاریخ مقدار و کیفیت آبی که در دسترس انسانها قرار داشته عامل حیاتی در تعیین سطح آسایش آنها بوده است . آلودگی آب و عدم وجود بهسازی محیط علت بسیاری از بیماریهای مرتبط با آب در کشورهای در حال توسعه است . از دست دادن آب بدن ناشی از اسهالها که در نتیجه استفاده از آب آلوده و نداشتن شرایط بهداشتی محیط حادث می شود،عامل مرگ و میر۱/۷ میلیون بچه در طول سال در دنیا می باشد . گندزدایی آب با بیماریهای منتقله از آب نسبت معکوس دارد بطوریکه آب های خام ضدعفونی نشده می تواند عامل بروز اپیدمی بیماری وبایا سایر بیماریهای اسهالی گردد.کلرزنی متداولترین روش گندزدایی آب است . استفاده از کلر و ترکیبات مختلف آن از زمان گذشته متداول بوده و در ایران رسما " در سال ۱۳۳۱ در شهر شیراز اولین استفاده کلر همزمان با شروع بکار تصفیه خانه این شهر آغاز گردید . استفاده از کلر و ترکیبات آن در حال حاضر عامل اصلی گندزدایی آب آشامیدنی در تمام شهرهای کشور می باشد . کلرسنجی به روش رنگ سنجی ، مرسوم ترین روش اندازه گیری کلرباقیمانده می باشد . اساس این روش عبارت است ازاضافه کردن نوعی ماده معرف به نام DPD به آب حاوی کلر و درپی آن اندازه گیری مقدار غلظت کلربا توجه به تغییررنگ آب که متمایل به ارغوانی می شود و بر اساس رنگ ایجاد شده میزان کلرباقیمانده آب اندازه گیری می گردد . کلرسنجی با استفاده از رنگ سنجی به دو شکل امکان پذیر بوده و بنابراین دو نوع دستگاه کلرسنج مورد استفاده قرار می گیرد .بطور کلی دستگاههای کلرسنج استفاده کننده از تکنیک رنگ سنجی به دو دسته تقسیم می شوند. – کلرسنج های چشمی – کلرسنج های الکترونیکی ( دیجیتالی ) امروزه انواع متنوعی از کیت های کلرسنج چشمی و الکترونیک در بازار موجود می باشد که شرکتهای تولید کننده این نوع دستگاهها، خصوصیات مختلفی را برای دستگاههای خود ایجاد کرده اند . با توجه به اهمیت صحت و دقت کلرسنجی و محدوده سنجش کلر جهت مصارف بهداشتی و شرب و تأثیر آن بر امر بهداشت و سلامت مصرف کنندگان توجه به پارامترهای فوق در این دستگاهها بسیار مهم و ضروری است . از این رو در این بررسی دقت و محدوده سنجش کلر را درتعدادی از کلرسنج های چشمی و دیجیتالی با دستگاه اسپکتروفتومتر DR5000 به عنوان مرجع مقایسه نمودیم نتیجه این بررسی نشان داد مقادیر اندازه گیری شده به وسیله کیت های کلرسنج چشمی کیمیاگران و کالری دیسک پالین تست همچنین کلرسنج دیجیتال پرتابل دو پارامتر هک از دقت بالاتری نسبت به سایر کلرسنج های موجود برخوردار می باشد.