سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رفیعی – دانشجوی کارشناسی الکترونیک دانشگاه شهید رجایی
پرویز امیری – عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

امروزه با توجه به نیاز به فشرده سازی اطلاعات برای ارسال اطلاعات روشهای مختلفی استفاده می گردد ما دراین مقاله به مقایسه تبدیل مختلف فرکانسی می پردازیم درا بتدا تبدیلات HADAMARD,FFT,WALSH,DCT به یک تصویر اعملا شده سپس با حذف ضرایب تبدیل کم اهمیت به روشهای thresholding , zonal و بازیابی دوباره تصاویر به مقایسه کارایی تبدیلات مختلف بصورت کمی و کیفی پرداخته شدها ست ما دراین پژوهش به این نتیجه رسیدیم که تبدیل DCT بهترین روش برای فشرده سازی تصاویر می باشد.