سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد رجبی جلال – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
محمد گلزار – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین تحقیق هدف طراحی بال کامپوزیتی هواپیمای دو سرنشینه برای جایگزین کردن با بال آلومینیومی می باشد برای این منظور ابتدا نیروهای سازه ای و ایرودینامیکی توسط معادله لاگرانژ و با فرض Unsteady aerodynamic کوپل شده اند و سرعت مجاز بدست آورده شده است و با توجه به سرعت مجاز نیروهای وارده به بال محاسبه شده است و سپس بال آلومینیومی و کامپوزیتی مدلسازی شده و مورد آنالیز و مقایسه قرار گرفته است برای مقایسه و آنالیز بالها از نرم افزار المان محدود استفاده شده است نتیجه اصلی این مقاله این است که با طراحی و انتخاب مناسب تعداد لایه ها، زاویه لایه ها، نوع مواد و غیره می توان از بال کامپوزیتی به عنوان جایگزینی مناسب برای بال آلومینیومی استفاده کرد.