سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عبدالهی – دانشیار گروه فرآوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مد
سیدعباس شجاع الساداتی – استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
حسن زارع توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه
علی ولیوند – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی شرکت امکا سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

در این تحقیق مقایسه باکتری های مزوفیل غیر بومی، اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس، اسیدیتیوباسیلوس تیواکسیدانس و لپتواسپریلم فرواکسیدانس در استخراج اوارنیم معدن ساغند مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش های بیولیچینگ در ارلن ۲۵۰ میلی لیتری با دانسیته پالپ (W/V5%)، دمای ۳۵ درجه سانتی گراد و ۲۰۰ دور بر دقیقه با PH اولیه ۱/۷ انجام شده و تغییرات عواملی چون یون فرو، Eh, PH جمعیت باکتری و غلظت اورانیوم اندازه گیری شدند. نتایج نشان می دهد که حداکثر مقدار و نرخ استخراج اورانیوم با اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس می باشد. در حالی که نرخ و مقدار استخراج اورانیوم با لپتواسپریلم فرواکسیدانس نسبت به اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس پایین تر است. همچنین با اسیدیتیوباسیلوس تیواکسیدانس نرخ و مقدار استخراج اوارانیوم نسبت به دو باکتری دیگر پایین تر می باشد. لازم به ذکر است که در مقایسه باکتری های اکسید کننده سولفور و یون فرو، نتایج نقش اساسی یون فرییک تولید شده توسط باکتریها را در استخراج اورانیوم تایید می کنند.