سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
افسانه حاتمی باویل – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران
اکرم شریفی – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
علی رافع – پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
سید علی مرتضوی – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده:
آگاهی درباره ی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مواد غذایی برای طراحی مناسب فرآیندهای غذایی اهمیت ویژه ای دارد. در این تحقیق تغییرات فیزیکوشیمیایی ایجاد شده توسط خشک کردن اسمزی ژل آلوئه ورا با پیش تیمار اسمزی به کمک فراصوت در مقایسه با خشک کردن انجمادی بررسی شد. مکعبهای آلوئه ورا در محلول شکر با بریکس های مختلف غوطه ور شده و در معرض امواج فراصوت قرار گرفتند. بریکس محلول اسمزی، دانسیته واقعی و خصوصیات جذب آب مکعبهای آلوئه ورا را تحت تأثیر قرار داد. نمونه های خشک شده به روش انجماد ی کمترین دانسیته واقعی و بیشترین نسبت جذب مجدد آب را داشتند.