سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد علی لشکری – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تهران
محمود گلابچی – دانشیار و مدیر گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران
نفیسه احدی – کارشناس مهندسی نرم افزار
کتایون تقی زاده – مدرس دانشگاه تهران

چکیده:

موفقیت یا شکست در پروژه های فن آوری اطلاعات اغلب به عنوان عاملی در تشخیص مناسب بودن مدیریت پروژه در نظر گرفته می شود . مدیریت پروژه به عنوان یک رشته، با بهره مندی از فراوانی استانداردها، متدولوژی ها، بهترین شیوه های عملی بین المللی و پیکره های دانش رشد چشم گیری داشته است . اما علی رغم این موضوع شکست در پروژه ها هنوز هم رایج و متداول
است . بر طبق گزارش کĤس ۱ در آمریکا از هر سه پروژه فن آوری اطلاعات تنها یک پروژه با موفقیت روبرو می شود . شرح وقایع کآس وضعیت پروژه های فن آوری اطلاعات را در آمریکا بیان می کند ولی هیچ آمار قابل مقایسه ای در این زمینه برای ایران منتشر نشده است . هدف این مقاله ارائه نتایجی از پژوهشی است که در ارتباط با مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات ایران به انجام رسیده است . نتایج حاصل از این پژوهش میزان و دلایل موفقیت و شکست پروژه ها را در حال حاضر نشان می دهد . پروژه های فن آوری اطلاعات در ایران منحصر به فرد بوده و دارای وجه متفاوتی از چالش ها نسبت به همتایان آمریکایی و اروپایی خود می باشد . در پژوهشی که برای بررسی و مطالعه وضعیت پروژه های فن آوری اطلاعات در ایران انجام پذیرفت، مقایسه بین صنعت فن آوری اطلاعات ایران را به طور خاص با کشورهای آمریکا و آفریقا امکان پذیر ساخته است .