سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نقی بادامچی زاده – شرکت مشانیر
محمد کاشکی –

چکیده:

مطالعه سیستمی منابع انرژی بخصوص انرژی الکتریکی در جهت ارتقاء بهره وری و بهره برداری بهینه از تاسیسات موجود از مسائل مهم مدیریت عرضه انرژی الکتریکی محسوب می شود . بخش قابل ملاحظه ای از ظرفیت های مدیریت انرژی در زمینه انتخاب منابع انرژی با اثر زیست
محیطی نامطلوب کمتر و کارآیی بیشتر صرف می شود . ارتقاء بهره وری تاسیسات موجود مهمترین ابزار مدیریتی از جنبه صرفه جویی در سرمایه گذاریهای پر هزینه در تاسیسات برای افزایش تولید به منظور پاسخ گویی به نیازهای فزاینده جامعه امروزی محسوب می شود . در این کار مدل برنامه ریزی پویایی احتمالی برای بهره برداری از مخزن و نیروگاه شماره ١ سد شهید عباسپور (کارون ١) تست ، اجرا و پس از واسنجی و اطمینان از بردازش مدل به مساله واقعی استراتژیهای بهین برای بهره برداری دوره های میان مدت و کوتاه مدت از مدل تدوین شده است . نتایج حاصل از بکار گیری مدل برای بهره برداری روزانه سالهای ١٣٧٦ تا ١٣٧٨ با عملکرد بهره برداری روزانه مقایسه و برتری قطعی استفاده از مدل در بهره برداری بهینه نشان داده شده است.