سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید پورداد – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

تلافی های دی آلل عبارست از یک سری از تلافی های ممکن بین چندین ژنوتیپ که این ژنوتیپ های ممکن است افراد کلون ها لاین های خالص و یا ارقام باشند روش های مختلف دی آلل یکی از مهمترین و متداولترین روش های تلافی جهت برآورد قدرت ترکیب پذیری و پارامترهای ژ«تیکی بوده و در این میان روش های چهارگانه کریفینگ بطور وسیعی توسط محققین اصلاح نباتات مورد استفاده قرار گرفته است.