سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی نوری – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک
امین رضا نقره آبادی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله مسئله انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک محفظه نیمه متخلخل با استفاده از روش حجم محدود و الگ وریتم سیمپلتی بر روی شبکه هم مکان مورد بررسی قرار گرفته است . محفظه توسط دیواره های صلبی که تحت اختلاف دمای ثابت قرار دارند، محصور شده است . معادلات حاکم بر جریان سیال و انتقال حرارت با بهره گیری از رابطه دارسی و معادلات تصحیح شده بریکمن – فورچیمر ارائه شده ا ست. معادلات برای عدد رایل ی۹ × ۱۰ به توان ۵و عدد دارسی۱۰ به توان ۶ × ۲۶ برای نسبت ضریب انتقال حرارت هدایتی ۱۷/۱حل گردیده و مقایسه نتایج عددی با مقادیر تجربی نشانگر صحت محاسبات عددی می باشد. نتایج عددی نشان دهنده قابلیت بالایروش سیمپلتی در درک فیزیک مسائل جابجایی آزاد و همگرایی سریعتر میباشد