سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین نریمانی – استاد یار دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده فنی و مهندسی اراک
رضا معدولیت – استاد یار دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مکانیک
مرتضی حسین زاده – دانشجوی دکترای ساخت و تولید دانشگاه مازندران

چکیده:

پرهیز از استفاده مایعات خنک کننده در ماشینکاری یکی از اهداف مهم صنایع امروزی می باشد. مشکلات رایج مایعات خنک کننده در فرآیند ماشینکاری، موجب ارائه پیشنهادهایی برای حذف یا کم کردن مایعات خنک کننده درماشینکاری شده است. اولین تلاشها برای این منظور ایمن کردن محیط از آلودگیهای مایعات خنک کننده و همچنین کم کردن هزینه های مایعات خنک کننده در ماشینکاری می باشد. ماشینکاری خشک از نظر اقتصادی کم هزینه تر از روشهای دیگر ماشینکاری م یباش د [ ۱و ۲]. هدف این مقاله به دست آوردن پارامترهای مناسب ماشینکاری جهت تراشکاری آلیاژآلومینیم ۷۰۷۵ با ابزار کاربیدی بدون پوشش می باشد. پارامترهایی که طول عمر ابزار و صافی سطح قطعه کار در حالت ماشینکاری خشک را نزدیک به حالت ماشینکاری با استفاده از مایعات خنک کننده می کند.