سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاشار زهفروش – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات دانشگاه ارومیه

چکیده:

از زمانی که تکنولوژی uwbبرای استفاده های تجاری مطرحو تصویب شد فکر استفاده از این تکنولوژی یعنی استفاده ازحوزه زمان به جای حوزه فرکانس بین شرکتهای مخابراتی مطرح گردید. در این مقاله ابتدا به معرفی ارتباطات uwb می پردازیم و سپس یک مقایسه بین فرستنده های استاندارد باند باریک که درسیستمهای WPAN , WLAN مورد استفاده هستند را با این تکنولوژی جدید ارائه می کنیم.