سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سعید آزموده – دانشجو کارشناسی ارشد زئوتکنیک
ناصر عرفاتی – عضو هیئت علمی دانشگاه تفرش

چکیده:
این مقاله به مقایسه پی رینگی دایره ای و پی رینگی مربعی در زیر مخزن 10 هزار متر مکعبی مازوت شرکت سیمان مشهد و تاثیری که روی ظرفیت باربری دارد اشاره می کند. برای پی رینگی دایره ای ظرفیت باربری در حالت های n برابر 0، 0.2، 0.4، 0.6، 0.8 که نسبت شعاع داخلی به شعاع خارجی می باشد و برای پی رینگی مربعی ظرفیت باربری در حالت های n برابر 0، 0.2، 0.4، 0.6، 0.8 که نسبت ضلع داخلی به ضلع خارجی مربع است محاسبه می شود خاک مورد نظر ماسه ای و معیار در نظر گرفته برای آن موهر کلمب می باشد نتایج به کمک نرم افزار FLAC نشان می دهد ظرفیت باربری این دو پی در n=0.2 بسیار به هم نزدیک می باشد و ظرفیت باربری پی رینگی مربعی در n=0.2 و پی رینگی دایره ای وقتی n=0.4 است به بیشترین مقدار خود میرسد.