سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت اله واهب – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رحمتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف از انجام این مقاله، تعیین نواحی مغزی است که در آنها اختلاف تراکم ماده خاکستری بین افراد سالم و افراد مبتلا به آلزایمر بیشینه می باشد. در این مقاله، از مورفومتری مبتنی بر وکسل(VBM)1 برای یافتن این نواحی استفاده می کنیم. VBM شامل مقایسه وکسل به وکسل تراکم محلی ۲ مادهخاکستری بین دو گروه از افراد می باشد. این روش متشکل از چندین مرحله پیش پردازش داده ها است و پس از آن بررسی های آماری بر روی تصاویر پیش پردازش شده صورت می گیرد. نحوه انجام پیش پردازش داده ها بر روی نتایج استخراج شده تاثیر مستقیم می گذارد. ما در این مقاله روشی جدید برای پیش پردازش تصاویرMRI دو گروه از افراد سالم و مبتلا بهآلزایمر درVBM ارائه می کنیم که منجر به بهبود و سازگاریبیشتر نقشه های آماری به دست آمده برای بیماری آلزایمر با نتایج آناتومیکی ارائه شده در متون پزشکی می گردد.