سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه یحیی تبار –
عصمت السادات طاهری –

چکیده:

دنیای کسب و کار امروز عرصه برپایی سازمان های دانش محور است دراین اقتصاد دانش محور عواملی نظیر درامد سوداوری و دارایی تنها بخشی ازموفقیت سازمان را بازتاب کرده و ثروت واقعی سازمان ها جذب و بهره برداری از نیروی انسانی متخصص و برتر دانش و مهارتهای این افراد فرایندها و رویه های داخلی فرهنگ درون سازمانی شهرت و خوشنامی در نزد مشتریان و ذینفعان و به بیان دیگر دارایی های نامشهود و سرمایه فکری است از انجا که این دسته از سرمایه های سازمانی درترازنامه انعکاس نیافته و در عین حال بر عملکردارزش و سوداوری تاثیرات چشمگیری دارند نیازمند توجه تخصیص منابع و تاکید روزافزون مدیریت عالی سازمان ها می باشد برای این منظور شرکت ها و سازمان ها در ابتدا باید این عوامل را شناسایی کنند درمقاله حاضر ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با اتکا به نتایج حاصله از این تحقیقات به شباهتهایی از جمله نقش سرمایه فکری در عملکرد شرکت ها مدل استفاده شده در تحقیقات و تفاوتهایی از جمله دیدگاههای متفاوت ا زعملکرد ارائه روشهای جدید برای سنجش سرمایه فکری و ارائه طبقه بندی ها و اجزاهایمختلف برایسرمایه فکری اشاره شده ست و پس ازین بررسی ها به توضیح و تفسیر هریک از شباهت ها و تفاوت ها پرداخته و در پایان با استفاده از این نتایج به ارائه پیشنهادات کاربردی پرداخته شد.