سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کریم کیاکجوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
فروغ رودگرنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده:

برنامه ریزی، مقدمه سایر وظایف مدیریت است و دستیابی به اهداف متعالی سازمان بدون برنامه ریزی امکان پذیر نیست. برنامه ریزی استراتژیک مقوله مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه سازمانها قرار گرفته است. سازمانها جهت دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده با بهره گیری از این روش ، با مطالعه مسایل و مشکلات سازمان در محیط داخل و خارج به نقاط قوت داخلی و همچنین فرصتها و تهدیدات خارجی سازمان پی برده و سازمان را برای مقابله و یا بهره برداری از تهدیدات و فرصتهای پیش رو آماده می سازد. در این مقاله سعی شده با مقایسه مدلهای برنامه ریزی استراتژیک که در بخش خصوصی کاربرد دارند، قابلیت استفاده از این مدلها در برنامه ریزی استراتژیک بخش غیر انتفاعی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین میزان کارایی این مدلها در بخش غیر خصوصی در برنامه ریزی استراتژیک بخش غیرخصوصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن در اینگونه سازمانها بیان گردد. در پایان مقاله، بحث و مقایسه، نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی، و نیز مواردی چند در خصوص ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.