سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید آشوری – گروه مهندسی الکترواپتیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرشته حاج اسماعیل بیگی – پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای، تهران

چکیده:

در این مقاله برای کاهش دما و گرادیان حرارتی در محیط های فعال لیزری از میله کامپوزیت استفاده شده است. به دو روش تئوری وتجربی ویزگی میله های کامپوزیت Nd:YAG در حالت دمش طولی توسط لیزرهای دیودی بررسی شده است. شبیه سازی کامپیوتری به صورت کد نویسی بهروش المان محدود انجام گرفته است. بیشنه دمای ایجاد شده در محیط فعال لیزری کامپوزیت بیش از ۲۵ % نسبت به میله ی معمولی کاهش یافته است. در شرایطی که ایجاد حرارت در میله معمولی باعث کاهش بازده خروجی لیزر میشود با استفاده از میله ی کامپوزیت بازده لیزر در مقایسه با میله ی معمولی بیش از ۲۸ % افزایش یافته است.