سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرح روشن پور – دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت و تغذیه
محمدرضا شایسته –
حسین کوشاور –

چکیده:

با هدف مقایسه دو روش درمانی، رژیم کم کالری به تنهایی و یا همراه با ورزش در معالجه چاقی، تعدا ۳۷ زن چاق با درصد چربی بیش از ۳۵% و بین سنین ۴۵-۲۰ سال بطور راندوم انتخاب شدندو در ابتدا اندازه گیریهای آنتروپومتریک، شامل سنجش قد، وزن، BMI نسبت دور کمر به دور باسن و نیز فشار خون از آنها به عمل آمد. همچنین ترکیب بدنی توسط روش Bioelectrica [Impedance[BIA تعیین گردید. سپس افراد به دو گروه تقسیم شدند، گروه اول ۲۰ نفر بودند که تحت برنامه رژیم غذایی کم کالری همراه با ورزش قرار گرفتند و گروه دوم ۱۷ نفر بودند که فقط برنامه رژیم غذایی کم کالری به مدت ۱۰ هفته قرار گرفتند. رژیم غذاییی به گونه ای طراحی شده بود که انرژی آن [BMR+10%] بوده و تقسیم کالریکی بین سه گروه اصلی مواد انرژی زا به صورت ۶۰% کربوهیدرات، ۱۵% پروتئین و ۲۵% چربی صورت گرفت. همچنین برنامه ورزشی به صورت سه بار به کلینیک مراجعه می کردند و در این مراجعات ضمن اندازه گیری مجدد وزن، آموزشهای لازم در زمینه اجرای صحیح برنامه به آنها داده می شد و همچنین جهت اطمینان بیشتر، فرم ۲۴ ساعت یاد امد غذایی و دو روز ثبت غذایی نیز تکمیل گردید. پس از اجرای کامل برای مجددا سنجشهای آنتروپومتریک و ترکیب بدن به عمل آمده و داده با برنامه های Foxpro و Foxlus وارد کامپیوتر گردیده و با نرم افزارهای N3,EPI-info,SPSSو آزمونهای آماریT.Teslو Paired-T.Test آنالیز گردید.