سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آزاده فلسفیان – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه شیراز
جواد ترکمانی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد قهرمان زاده – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیرازو دانشجوی دکتری اقتصاد کشاو

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه تاثیر انواع مختلف بیمه شامل بیمه هزینه، عملکرد و درآمد بر الگوی بهینه کشت زارعین می باشد. برای این منظور با استفاده از روش برنامه ریزی توام با ریسک تارگت موتاد، الگوی بهینه کشت در سه مرحله( مرحله اول بدون اعمال بیمه، مرحله دوم اعمال بیمه های هزینه و عملکرد و مرحله سوم اعمال بیمه های هزینه، عملکرد و درآمد) تعیین شد. داده های مورد نیاز از اطلاعات موجود در صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بانک کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سالهای ۸۱-۱۳۷۴ گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که اعمال بیمه باعث تغییر در الگوی بهینه کشت شده و در مجموع سطح زیر کشت را افزایش می دهد. علاوه بر آن در رابطه با محصولات با نوسانات قیمتی بالا، در حالیکه بیمه درآمد اعمال نمی گردد، اعمال هیچ کدام از بیمه های هزینه و عملکرد پیشنهاد نشده و کشت بدون بیمه برای این محصولات افزایش یافت. می توان بیان نمود که بیمه درآمد ، زارعین را به کشت محصولات با ریسک بالاتر تشویق کرده و ریسک پذیری زارعین را افزایش می دهد. بنابراین بر ضرورت اعمال بیمه درآمد ، بویژه در رابطه با محصولات دارای نوسانات قیمتی بالا تاکید می شود.