سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا نورانی – کارشناس ارشد قطعات پرسی امور مهندسی و تحقیقات مواد- شرکت طراحی مهندسی
حسین مناجاتی زاده – استادیار دانشکده مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
عبدالکریم اکبری – کارشناس واحد متالورژی و روشهای تولید مجتمع فولاد مبارکه

چکیده:

در این تحقیق عیب افتادگی یا فرورفتگی در ناحیه وسط درب صندوق عقب پژو روآ از جنس ورق فولادی St14 بعد از پخت رنگ مورد بررسی قرار گرفته است. این عیب در قطعه تولید شده در هیچکدام از مراحل تولید اعم از پرشکاری و مونتاژ تا پیش از پخت رنگ دیده نشده و تنها پس از پخت رنگ و سیلر به صورت محسوس قابل مشاهده بود. جهت بررسی علل احتمالی ایجاد این عیب، نمونه های مختلفی از مراحل مختلف تولید شامل ورق خام، قطعه پرسکاری شده، قطعه و رنگ شده و قطعه پخت شده تهیه گردید و با نمونه هایی از ورقهای فولادی st14 و IF که این عیب در آنها رخ نمی داد مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفت. پارامترهایی که در نمونه های فوق مورد مقایسه قرار گرفت عبارتند از: استحکام کششی، تنش تسلیم، درصد ازدیاد طول، ضریب ناهمسانگردی قائم (R-value)، ضریب کار سختی (n-value) و سختی. همچنین آزمون کرنش سنجی به منظور مقایسه میزان کرنش در نواحی مختلف نمونه های شکل داده شده با استفاده از شبکه بندی الکتروشیمیایی صورت گرفت و میزان کرنش در قسمتهای مختلف قطعات سالم و معیوب پس از تغییر شکل با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که در قطعات سالم به دلیل بالاتر بودن ضریب کارسختی و پایینتر بودن استحکام تسلیم، کرنش تغییر شکل بطور یکنواخت تری در سطح قطعه توزیع می گردد و کارسختی نواحی مرکزی قطعه بالاتر می رود که از ایجاد فرورفتگی در قطعه درب صندوق عقب بر اثر پخت سیلر و ایجاد انقباض بین قطعه درب صندوق عقب و قطعه تقویت داخلی آن جلوگیری می کند. بعلاوه، نمونه های تولید شده از جنس فولاد IF قابلیت پخت سختی بالاتری داشته و پس از پخت رنگ کوره استحکام آن نسبت به ورقهای St14 معمولی بیشتر می شود.