سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه پرهام – کارشناسی ارشد رسوبشناسی
فرج اله فیاضی – دکتری زمین شناسی

چکیده:

بخش بالای سازند دالان از مهمترین افقهای مخزنی گازدار در بخشهای وسیعی از زاگرس و خلیج فارس است که بطور عمده تحت تاثیر فرایند دولومیتی شدن قرار گرفته است. مطالعه ژئوشیمی عناصر فرعی دولومیت های این بخش از سازند دالان در مقطع کوه سورمه و میدان پارس جنوبی و مقایسه آنها تاثیر دیاژنز متئوریک بر نمونه های کوه سورمه را به خوبی نشان میدهد دو عنصر Na , Sr در نمونه های کوره سورمه مقادیر پایین ترین نسبت به نمونه های میدان پارس جنوبی نشان میدهد کها ین امر به دلیل ضریب تفکیک (partition coefficient) پایین و کمتر از ۱ این دو عنصر و پایین بودن میزان آنها در آبهای متئوریکی است.