سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی طاهری – کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان محمدی – کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید نزاکت – کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر پوشش نفوذی تیتانیوم غنی از اکسیژن و اکسید تیتانیم بر خواص تریبولوژیکی تیتانیوم خالص تجاری مقایسه شده است. بدین منظور عملیات نفوذدهی به روش پودر فشرده درمحدوده دمایی۸۰۰-۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و در شرایط احیایی به مدت زمان ۳ ساعت جهت ایجاد لایه نفوذی اکسیدی انجام گردید. جهت بررسی خواص سایشی ۳ نمونه تیتانیومی به صورت خام، اکسید شده به روش پودرفشرده و اکسید شده در هوا تهیه گردیدند و آزمایش سایش با استفاده از دستگاه سایش پین و دیسک درمقابل فولاد AISI 52100 انجام شد و در نهایت مکانیزمهای سایش مشخص گردید. با بررسی مورفولوژی نمونه ها مشخص گردید که پوشش نفوذی عاری از فاز نامطلوب روتیل ( ۲TiO می- باشد. نتایج آزمایش سایش نیز بهبود قابل ملاحظهای در مقاومت سایشی تیتانیوم اکسید شده به روش پودرفشرده نسبت به فرآیند متداول اکسیداسیون حرارتی را نشان می دهد.