سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی طاهری – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان محمدی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید نزاکت – کارشناس ارشد، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر پوشش نفوذی تیتانیوم غنی از اکسیژن و اکسید تیتانیم بر خواص تریبولوژیکی تیتانیوم خالص تجاری مقایسه شده است. بدین منظور عملیات نفوذدهی به روش پودر فشرده در محدوده دمایی ۱۰۰۰-۸۰۰ درجه سانتیگراد و در شرایط احیایی به مدت زمان ۳ ساعت جهت ایجاد لایه نفوذی اکسیدی انجام گردید. جهت بررسی خواص سایشی ۳ نمونه تیتانیومی به صورت خام، اکسید شده به روش پودر فشرده و اکسید شده در هوا تهیه گردیدند و آزمایش سایش با استفاده از دستگاه سایش پین و دیسک در مقابل فولاد AISI52100 انجام شد و در نهایت مکانیزم های سایش مشخص گردید.
با بررسی مورفولوژی نمونه ها مشخص گردید که پوشش نفوذی عاری از فاز نامطلوب روتیل (TiO2) می باشد. نتایج آزمایش سایش نیز بهبود قابل ملاحظه ای در مقاومت سایشی تیتانیوم اکسید شده به روش پودر فشرده نسبت به فرآیند متداول اکسیداسیون حرارتی را نشان می دهد.