سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید صادقی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
حسین غفاری خ لیق – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور م قایسه تاثیر وجین و علف کش های مختلف بر روی کنترل علف های هرز لوبیا چیتی رقم تلاش در منطقه شهر ری آزمایشی دو ساله طی سال های ۷۹ و ۸۰ در مزرعه آزمایشی پژوهشید انشگاه آزاد اسلامی شهر ری به مورد اجرا گذارده شد.