سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم وصنعت ایران
ناصر شکرالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

سطوح sculpture معمولا درطراحی قطعات پیچیده مانند بدنه اتومبیل , پره های توربین و … بـه کار می رود . با گسترش روز افزون نرم افزارهای cad/cam وکاربردآن درصـنایع مباحـ ث مربـوط بـه قابلیت ماشینکاری ( زمان ماشینکاری , صافی سطح و …) اهمیت بیشتری می یابد . دراین مقالـه ابتدابـه بررسی استراتژیهای مختلف ماشینکاری سطوح free form و الگوریتمهـای مـورد اسـتفاده درایـن استراتژیها می پردازیم . درمرحله بعد با استفاده ازیک مثال تشریحی بـه مقایـسه ایـن الگـوریتم هـا پرداخته و روش مناسب جهت ماشینکاری سطوح sculpture بر اساس معیارهای ماشینکاری معرفـی می نماییم