سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا نداف اسکویی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه امام حسین (
حسین خدارحمی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه امام حسین (
براتعلی یعقوبی مقدم – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه امام حسین ( ع )

چکیده:

در این مقاله رفتار خمیری ـ ارتجاعی سه نوع ماده فولادی، آلومینیمی و برنجی که با آزمایش های کشش و پیچش خمیری تست شده اند، مورد بررسی قرار گرفته و نمودار تنش – کرنش برای نمونه های مختلف بدست آمده است . در ابتدا نمودار های (T−φ) بدست آمده از آزمایشات پیچش با استفاده از روابط الا ستیسیته به نمودارهای (τ −γ) و با استفاده از روابط فون میسز و ترسکا به نمودارهای ) )σ −ε تبدیل شده اند . در آزمایشات کشش از ضرایب تصحیح بریجمن، دیویدنکو و تروزکوفسکی برای تصحیح نمودار تنش – کرنش نمونه فولادی استفاده شده است . با توجه به نتایج آزمایش برای فلزاتی مانند برنج که پیچش زیادی تحمل می نمایند، بهتر است برای تعیین نمودار (σ −ε) از آزمایش پیچش استفاده شود . نتایج حاصل از آزمایشات انجام یافته، با نتایج تجربی انجام یافته قبلی در این زمینه تطابق خوبی دارد .