سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمسعود منوری – استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
فرهام امین شرعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

در این مقاله ابتدا اصول ایجاد شهر اکولوژیکی به‌صورت نظری تبیین می‌شود و سپس اصول شهر اکولوژیکی و شهر سالم با ویژگی‌های شهر جدید اندیشه (به‌عنوان مطالعه موردی) مقایسه و ارزیابی می‌شود.
شهر اکولوژیکی: شهری است پایدار که می‌تواند برای ساکنین یک زندگی معنی‌دار بدهد، بدون اینکه پایگاه اکولوژیکی که بر روی آن اتکا دارد تخریب کند.
اصول برنامه‌ریزی و طراحی شهر اکولوژیکی عبارتند از: ۱- حداقل دخالت در محیط طبیعی ۲- حداکثر تنوع (از نظر کاربری زمین و فعالیت‌ها) ۳- حتی المقدور به‌عنوان یک نظام بسته ۴- تعادل بهینه بین جمعیت و منابع
شهر سالم: شهری است تلفیق شده از دیدگاه‌های اکولوژیکی با دیدگاه جامع بهداشتی
در انتهای مقاله در مورد بهبود وضعیت این شهر از نظر محیط‌زیست و ایجاد شهر سالم راهکارهای مدیریتی ارائه خواهد شد.