سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد کوهنورد – کارشناس ارشد دانشگاه علم وصنعت ایران دانشکده مکانیک
محمد صدیقی – استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران دانشکده مکانیک
حسین خوشکیش – استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران دانشکده مکانیک

چکیده:

تحلیل تلرانسی مجموعه های مونتاژی، فرایندی است که با استفاده از آن میتوان کیفیت مونتاژ نهایی را با توجه به تلرانسهای تک تک اجزا پیش بینی کرد . مهمترین قسمت تحلیل تلرانسی تشکیل معادلاتی برای مونتاژ است که تمام ابعاد تاثیر گذار را دربرگیرند . در این تحقیق تحلیل تلرانسی روی معادلات صریح مونتاژی و معادلات ضمنی خطی سازی شده بوسیله (Direct Linearization Method) DLM انجام شده است . برای این کار نرم افزاری نگاشته شده است که معادلات مونتاژی ضمنی را با روش DLM تحلیل کرده و همچنین ترکیبی از شبیه سازی مونت کارلو با DLM را نیز ارائه میدهد . برای اطمینان از صحت نتایج، معادله غیرخطی صریح مجموعه را نیز با یک نرم افزار تحلیل آماری تحلیل کرده ونتایج بدست آمده با نتایج قبلی مقایسه شده اند .