سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی غروی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران نارمک دانشگ
محمدعلی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد(گرایش سازه های هیدرولیکی)دانشکده عمران دانشگاه

چکیده:

در این مقاله برای بررسی آثار متفاوت زلزله های هم سطح با حداکثر شتاب یکسان و محتوای فرکانسی متفاوت،سد خاکی تحت اثر شتابزلزله های مسجد سلیمان و سان فرناندو,که هر دو شتاب حداکثری برابر با (۰٫۲۱g)دارند مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی با استفاده از روش تفاضل محدود صریح به کمک نرم افزار FLAT 2D 5.0و با استفاده از مدل رفتاری الاستوپلاستیک موهرکولمب،قرار می گیرد.نتایج این تحقیق علاوه بر مقایسه رفتار لرزه ای سد تحت دو نگاشت و تأکید براهمیت انتخاب شتاب نگاشت مناسب جهت تحلیل ، نقدی است غیرمستقیم بر روش های تحلیل مبتنی بر شتاب حداکثر.