سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول روزگار – بخش آمار دانشگاه شیراز
علیرضا نعمت‌ اللهی – بخش آمار دانشگاه شیراز

چکیده:

همانگونه که می‌دانیم رگرسیون لجستیک برای داده‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که متغیر پاسخ گسسته یا گروهی و متغیرهای مستقل پیوسته باشند. در حقیقت رگرسیون لجستیک اثر متغیر پاسخ (گسسته یا گروهی) را بر متغیرهای مستقل پیوسته مورد بررسی قرار می‌دهد. رگرسیون لجستیک بر سه نوع است: رگرسیون لجستیک دوتایی، رگرسیون لجستیک اسمی و رگرسیون لجستیک ترتیبی. در تحلیل ممیزی نیز با استفاده از اطلاعات موجود در متغیرهای مستقل، تحلیل‌ها صورت گرفته و بر اساس تابع ممیزی خطی یا درجه دو، یک یا چند مشاهده جدید به یکی از گروه‌ها تخصیص داده می‌شود. در این مقاله با مقایسه این دو روش به صورت تئوری و بررسی یک مثال کاربردی برتری این دو نوع تحلیل بر یکدیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.