سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک افشین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه بیوالتریک، انستیتو الکترونیک دانشکده فن
غلامعلی حسین زاده – استادیار، گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران، قطب علمی کن

چکیده:

در این مقاله، مقایسه ای بین دو روش پارامتری و غیرپارامتری استخراج ویژگی از سری های زمانی Fmri انجام شده است. در روش غیرپارامتری، ضرایبی از موجک تغییر ناپذیر با زمان که بیشترین تمایز را بین واکسل های فعال و غیرفعال ایجاد نمایند، به عنوان ویژگی انتخاب می شوند، بدون اینکه مدلی برای پاسخ سیستم همودینامیک در نظر گرفته شود. در روش پارامتری با در نظر گرفتن مدلی برای سیستم همودینامیک و عوامل مزاحم و تحلیل توان ضرایب در حوزه تبدیل موجک تغییر ناپذیر با زمان، ضرایب مناسب انتخاب می شوند. برای مقایسه دو روش مذکور، ابتدا ضرایب مناسب هر روش انتخاب و سپس روی این ضرایب خوشه بندی صورت گرفته است. مقایسه روی داده های واقعی و شبیه سازی شده fMRI انجام شده است.