سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر مقدس تفرشی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی عمران
عادل عساکره – دانشجوی دکتری خاک و پی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ارزیابی پاسخ زمین یکی از مهمترین مسائلی است که در مسائل ژئوتکنیک لرزه ای مطرح می باشد. تحلیل پاسخ زمین جهت پیش بینی حرکات سطح زمین و تدوین طیف پاسخ طرح بمنظور تعیین تنش ها و کرنش های دینامیکی برای ارزیابی پدیده روانگرایی و محاسبه نیروهای ناشی از زلزله در تحلیل پایداری زمین وسازه های حائل بکار میروند. هدف از این مقاله مقایسه ای بین نتایج نرم افزار QUAKE/W و ProShake می باشد. همانگونه که در راهنمای برنامه proshake نیز شرح داده شده است، هدف از تهیه این ترم افزار تهیه یک نسخه جهت استفاده راحت کاربران (user-friendly) بوده است. این برنامه بر اساس برنامه SHAKE ، از برنامه های تحلیل پاسخ زمین تهیه شده در دانشگاه برکلی کالیفرنیا نوشته شده است. در آنالیزهای انجام شده حرکت ورودی برنامه QUAKE/W برای برنامه proShake نیز استفاده شده است. راهنمای استفاده از برنامه proShake شبیه برنامه SHAKE91 است. در واقع می توان گفت در این مقاله مقایسه ای بین QUAKE/Wو SHAKE91 انجام شده است. انجام این مقایسه با proShake فقط به دلیل راحتی کار کردن با این برنامه بوده است. در این مقاله پاسخ شتاب، سرعت و جابجائی در سطح زمین، پاسخ طیفی شتاب، حداکثر شتاب و تنش برشی نسبت به عمق برآورد و مقایسه شده است.