سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهناز دهقان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی نفت – دانشگاه تهران
بهمن بهلولی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده زمین‌ شناسی – دانشگاه تهران
محمدرضا رضایی – دانشیار و و سه هیئت علمی دانشکده زمین‌ شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

توصیف پارامترهای مخزنی از اهداف اصلی جهت توسعه مخازن نفت و گاز می‌باشد. از میان این پارامترها، ارزیابی و تعیین تخلخل و تراوایی از اهمیت خاصی برخوردار است. علت هزینه‌های بالا عملیات، در بیشتر موارد مغزه گیری از برنامه کاری حذف می‌گردد. بنابراین بایستی اطلاعات نمودارهای چاه پیمایی را بهینه‌سازی کرد تا نتایج مشابه با نتایج مورد انتظار در مغزها فراهم شود. یکی از ابزارهای نمودار کیفی جدیدی که اخیراً مورد توجه واقع شده است ابزار NMR می‌باشد که توانایی فراهم کردن میدان وسیع‌تری از اطلاعات را در مخازن نسبت به قبل دارا می‌باشد. در این مطالعه مقادیر تخلخل و تراوایی در واحد K3 از سازنده دالان در یک چاه میدان پارس جنوبی با روش NMR تعیین گردیده و با اطلاعات تخلخل و تراوایی به‌دست‌آمده از مغز همان چاه مقایسه شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بین تخلخل سیال آزاد حاصل از روش NMR و تخلخل به‌دست‌آمده از مغز انطباق خوبی وجود دارد اما تراوایی حاصل از نمودار NMR ارتباط خوبی با تراوایی مغز نشان می‌دهد. لیتولوژی واحد مطالعه شده دولومیت، آهک دولومیت ۳۰، دولستون آهکی و کمی انیدریت می‌باشد.