سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید سرلک – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی فراهانی – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد زمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

چگونگی تشکیل و رشد رسوبات کلکریوسبر روی فولاد ضد زنگ۳۱۶L در محدوده پتانسیلهای ۹۰۰-۱۴۰۰mV/SCE و برروی مس در محدوده پتانسیل های ۶۰۰-۱۰۰۰mV/SCE مورد بررسی قرار گرفت. مورفولوژی رسوبات و آنالیز عنصری آنها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و انالیز EDX مورد بررسی قرارگرفت درمورد فولاد ضد زنگ ۳۱۶L در پتانسیلهای منفی تراز پتانسیل شروع واکنش احیای آب mV/SCE-1100 یعنی ۱۱۵۰-mV/SCE تا۱۴۰۰-mV/SCE رسوبات بور اسیت تشکیل شد. در مورد مس نیز در پتانسیلهای مثبت تر از پتانیسل شروع واکنش احیای آب ۱۱۵۰-mV/SCE یعنی ۸۰۰-mV/SCE تا ۹۰۰-mV/SCE رسوبات اراگونیت بدست امد.