سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدحامد امام جمعه زاده – دکترای مدیریت استراتژیک پروژه

چکیده:

آشنائی با سیستم های مختلف اجرای پــرو ژه و مزایا و معایب آنها در مقایسه با یکدیگر ، از مباحث بسیار مهم در مدیریت استراتژیک پروژه می باشد و آگاهی نسبت به این مبحث از الزامات مدیریت پروژه به شمار می رود . مقایسه سیستم های اجرای پروژه با یکدیگر براساس نتایج بدست آمده در پژوهش های میدانی و در عرصه پروژه های متعدد اجرا شده در سطح جهان ، موضوع تحقیقات و پژوهش های متعددی بویژه در دهۀ اخیر بوده است که درا ین مقاله ، با معرفی و مقایسه ۴ پژوهش انجام گرفته در امریکا و انگلستان و یک پژوهش منتشر نشده در ایران ، نتایج این پژوهش ها مورد بررسی مقایسه ای قرار گ رفته و تلاش گردیده تا نتایج مشترک به عنوانالگوئی جهت تصمیم گیری مدیران پروژه ارائه گردد . از نتایج مشترک این تحقیقات ، ارحجیت سیستم طرح و ساخت بر سایر سیستم ها از منظر کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه هاست که لازمست مورد توجه قرار گیرد .