سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیامک قهرمانی – شرکت متن ایران

چکیده:

در این مطلب سعی شده تجدید ساختار صنعت برق در جهان، خصوصاً با نگرش بر ۲۵ سال گذشته که این بحث در جهان آغاز شده، مورد بررسی اجمالی قرار گیرد . بخاطر جلوگیری از اطاله کلام گاهاً از موضوعاتی که نیاز به مطالعه دقیق تر دارد، با اشاره ای کوتاه گذر شده و تنها نقاط عطف مطرح گردیده است . در متن حاضر به تفاوتهای واژه هایی از قبیل اصلاحات ۱ ، تجدید ساختار ۲ ، خصوصی سازی ۳ ، مقررات زدائی ۴ ، و تجدید مقررات ) ۵ مقررات زایی مجدد ) اشاره شده و با توجه به آموزه های حاصله از کشورهایی که این تجربه را آغاز کرده اند، سعی گردیده مقایسه ای بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از این منظر انجام شود . این مطلب بر آن است تا با توجه به تفاوتهای ذاتی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، از قبیل تفاوتهای اقتصادی، ساختارهای زیر بنایی، فرهنگی و بتواند الگوی مناسبی برای تجدید ساختار صنعت برق کشورمان با در نظر گرفتن تمام ویژگیهای آن ارائه دهد . لازم به تاکید است که این مقاله بدنبال الگوی تجدید ساختار است نه الگوی خصوصی سازی، زیرا تجدید ساختار لزوماً موجد خصوصی سازی نیست، اما خصوصی سازی اجباراً بدلیل قرار گرفتن صنعت برق در سپهری متفاوت ( قانون،مالکیت، روابط کار، فرهنگ و …..) باعث تجدید ساختار خواهد شد . در مطلب پیش رو، ضمن تشریح اهداف، انگیزه ها، و پیامدهای تجدید ساختار، ویژگی های بخش برق در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته و آنگاه چگونگی حرکت به سوی تجدید ساختار از لحاظ تغییر مالکیت و ایجاد رقابتتشریح گردیده است . در پایان نیز نتایج حاصل از این مقایسه ها ارائه شده است .