سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

وفا تابش – مجری طرح سد و نیروگاه کارون ۳، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
بهراد کیافر – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساختPMP
محمدحسین صبحیه – رئیس انجمن مدیر

چکیده:

طر حهای کلان سد سازی از جمله طرح های ملی محسوب می شوند که دارای ویژگ یهای متمایزی م یباشند. س دها سازه ها یپیچیده ای هستند که با اهداف تأمین آب، تولید برق و کنترل سیلاب احداث می شوند. با ساخت سدها تغییرات قابل ملاحظه ای به لحاظ زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در منطقه اجرای طرح پدید می آید. این وضعیت منجر به تداخلات کاری با بسیاری از سازما نهای اجرایی ملی و منطقه ای می گردد. به علاوه طرح های سدسازی به دلیل وابستگی شدید به شرایط طبیعت و تقریبی بودن طراحی های اولیه که با تکمیل حفاری های اکتشافی نهایی می شوند، عدم قطعیت بالایی دارند. بدین ترتیب دستگاه های مجری اینگونه طرحها بایستی از صلاحیت و اختیارات لازم جهت تصمیم گیری و اجرا برخوردار باشند تا بتوانند میزان دستیابی به اهداف طر حها را در حداقل زمان و با کمترین هزینه به حداکثر برسانند. این پژوهش، در قالب یک تحقیق اکتشافی، سعی بر بازشکافی الگوهای مدیریتی موجود در چند طرح سدسازی کلان کشور داشته است، که طی آن طیفی از الگوهای سازماندهی شناسایی شد. در طرح های سدسازی با احجام و هزینه های اجرایی بالاتر، الگوهای پروژه ای کاربرد بیشتری داشته است که در آن اختیارات مجری بیشتر و سرعت تصمیم گیری ها بالا است.