سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدسعید جبل عاملی – دانشگاه علم و صنعت ایران
هوشنگ علیویردیلو – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران

چکیده:

کمبود منابع انرژی های فسیلی و نیز الودگی های زیست محیطی این نوع از سوخت ها باعث شده است تا در قرن اخی فعالیت های مختلفی جهت شناسایی و بکارگیری منابع پایدار انرژی صورت گیرد. در این میان پیل سوختی با راندمانی نسبتا بالا یکی از گزینه های یاد شده می باشد. از نزدیک به دو دهه گذشته ایران نیز به طور پراکنده وارد تحقیق و توسعه در آن زمینه شده است.در این مقاله سعی شده است با ترکیبی از روش های کیفی و کمی سطح تکنولوژی پیل سوختی کشور در مقایسه با سطح این تکنولوژیدر چند کشور پیشرو، با استفاده از مدل قابلیت تکنولوژیک مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهند که میزان توانمندی کشور در تکنولوژی پیل سوختی به دلیل وجود برخی مشکلات از قبیلنوپایی پیل سوختی به دلیل وجود برخی مشکلات از قبیل نوپایی و عدم وجود برنامه های ملی مشخص در این زمینه به صورت یک شاخص کمی در بازه ۱٫۲۵-۵٫۲۵ از ۲۰ می باشد. در پایان سعی شده تا ضمن بررسی موانع موجود بر سر راه توسعه این صنعت در کشور ، راهکارهایی جهت کمک به رفع این موانع ارائه گردد.