سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم عرب – شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
عقیل براتی ملایری –

چکیده:

پایان پذیری منابع سوخت های فسیلی و افزایش مشکلات زیست محیطی و تهدیدهائی که مصرف انرژی برای زندگی انسان ها در زمین بوجود می آورد، بعنوان موتور محرک ثانویه باعث افزایش اهمیت مصرف بهینه انرژی گردید . بخصوص پس از عقد پیمان کیوتو، به شکل مدون در چارچوب برنامه های مصرف انرژی در کشورهای صنعتی تعریف گردید و بعنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه پایدار تعیین گردید. هدف در این تحقیق بررسی سیاست های بهینه ساز ی مصرف انرژی در ایران در قیاس با سیاست ها ی کشورها ی عضو آژانس بین المللی انرژی می باشد. مقایسه این سیاست ها، زمینه ساز استفاده موثر از تجربیات این کشورها که پیشرو در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در دنیا هستند ، م ی باشد