سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آیدین ختلان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
احمد جعفری – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
مرتضی چمنی فرد – مدیر امور مهندسی شرکت پتروپارس

چکیده:

حفاری چاه های نفت و گاز همواره با مخاطرات و مشکلات اجرایی روبرو می باشد که به خسارت های زیادی منجر می شود . سیستم های ارزیابی ریسک ابزاری برای شناسایی مخاطرات بالقوه و ارزیابی اثرات آنها می باشد که در دهه های اخیر در صنایع و رشته های مختلف رواج پیدا کرده است . سیستم های ارزیابی ریسک موجود که برای مصارف مختلف توسعه یافته اند، کارآیی لازم در عملیات حفاری چاه های نفت و گاز را ندارند . در این تحقیق بر اساس تجربیات موجود در عملیات حفاری نفت و روش های مختلف ارزیابی ریسک، مدل جدیدی متناسب با صنعت نفت ایران توسعه یافته است . مدل تدوین شده چهار مرحله اصلی آغازین، تحلیل اولیه ریسک، تحلیل ثانویه ریسک، بازنگری را شامل می شود . همچتین جایگاه هر یک از مراحل این مدل و زیرشاخه های آن ها از نظر تطبیق زمانی با مراحل عملیات حفاری نیز تعیین شده است . برای توصیف کامل سیستم ارزیابی ریسک، مدل فرآیند آن تعیین شده، ابزارها و روش های هر گام از مدل مشخص و بر این اساس ورودی ها و خروجی های هر گام تعیین شده اند .