سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس احمد آخوندی – شرکت خدمات مدیریت ایرانیان
رسول میرقادری – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمود رحمانی مفرد – کارشناس ارشد سازه و مدیریت

چکیده:

نظام ساخت و ساز از تعامل گروه های مختلفی شکل می گیرد که هر یک مسئولیت های مرتبط با بخشی از اقدامات را بر عهده دارند. ساختمان به عنوان محصول این فرآیند، متاثر از مجموعه پیچیده ای از مقررات، مصالح، محصولات و تجهیزات است. عدم موفقیت در دستیابی به کیفیت مطلوب ساخت و ساز در ایران و خصوصا در تهران با وضع نگران کننده ایادامه دارد. تلاش های انجام شده اگرچه باعث بهبود نسبی در اوضاع آشفته موجود شده و اثر بخشی آن به صورت موردی در بعضی پروژه ها قابل توجه است ولی بصورت کلی نظام کنترل ساخت و ساز در ایران نابسامان و غیر موثر ارزیابی می شود. به منظور شناسایی راهکارهای بهبود نظام جاری، بررسی تجربیات دیر کشورها مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله، نظام کنترل ساخت و ساز به صورت تطبیقی باچند کشور اروپایی (انگلستان، فرانسه، آلمان و سوئد) با نگرش سیستمی مورد بررسی قرار گرفته است پس از معرفی کلیات سیستم جاری در این کشورها، چارچوب های قانونی، اقدامات مرتبط با اخذ جوازهای ساختمانی، نظام های کنترل و تضمین کیفیت، ماموریت و مسئولیت های عوامل موثر در کیفیت و الزامات فنی عمده، مورد توجه بوده اند. چند راهکار عملی به منظور بهبود نظام جاری کنترل ساخت و ساز در ایران، به عنوان نتیجه ای از مطالعات تطبیقی انجام شده و تجربیات موفق دیگر کشورها، پیشنهاد شده است.